Indtast og registrer her dit personlige test-ID nummer som du finder i identifikationsbrevet som du modtog sammen med dit testkit. Koden finder du også på dine testrør som du kan se i illustrationen her på siden.